Skip to main content

Dasar Privasi Malay

Tarikh Berkuatkuasa: Dasar Privasi ini telah dikemaskini pada January 26 2017 dan berkuatkuasa pada tarikh tersebut.

Kami mengambil berat tentang maklumat anda dan menghargai kepercayaan yang anda berikan kepada kami untuk mengendalikan maklumat anda dengan adil dan berhati-hati. Dasar Privasi ini digunakan untuk laman web Sony Pictures Entertainment dan ciri-ciri dalam talian yang mengandungi pautan kepada Dasar Privasi ini (setiap satu "Laman"). Laman-laman ini ditawarkan oleh Buena Vista Columbia TriStar Films (Malaysia) Sdn Bhd dan syarikat subsidiari mereka atau syarikat gabungan, termasuk Sony Pictures Entertainment Inc. dan Columbia Pictures Corporation Ltd. (secara kolektif, "kami" dan "kita"). Dengan melawat dan menggunakan sesuatu Laman , anda memberi persetujuan kepada kami untuk mengumpul dan memproses Maklumat Anda selaras dengan Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi ini menerangkan:

 1. Perkara-perkara utama yang anda perlu tahu tentang bagaimana kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Anda
 2. Apakah maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda?
 3. Bagaimana kita menggunakan kuki dan web beacon?
 4. Bagaimana kita mengendalikan maklumat peribadi kanak-kanak?
 5. Bagaimanakah kami menggunakan Maklumat Anda?
 6. Bagaimana kita berkongsi Maklumat Anda?
 7. Pautan ke laman web dan perkhidmatan lain dan kandungan kami di laman web lain
 8. Persetujuan anda untuk pemindahan antarabangsa Maklumat Anda
 9. Hak anda: mengakses dan meminda Maklumat Anda
 10. Apakah langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan Maklumat anda selamat?
 11. Bagaimana kita boleh membuat perubahan kepada Dasar Privasi kami?
 1. PERKARA-PERKARA UTAMA YANG ANDA PERLU TAHU TENTANG BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL DAN MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA

  • Kami menggunakan Maklumat Anda untuk membolehkan anda menggunakan ciri-ciri di Laman ini, untuk memproses pendaftaran anda, dan untuk menyediakan anda dengan kandungan lain yang anda minta, yang berkaitan dengan filem kami dan tawaran lain. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut .
  • Kami memberikan ciri-ciri interaktif yang melibatkan laman media sosial pihak ketiga, seperti Facebook dan Twitter. Apa-apa data yang kami perolehi mengenai penggunaan ciri-ciri ini adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini. Sebarang data yang dikumpulkan oleh laman media sosial mengenai anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat anda dengan mereka. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.
  • Kami menggunakan kuki dan teknologi lain untuk mengesan penggunaan Laman kami. Kami membenarkan pihak ketiga untuk meletakkan teknologi tersebut di Laman kami untuk membolehkan mereka memaparkan iklan dan bagi tujuan lain. Untuk mengetahui tentang peluang untuk memilih untuk tidak membenarkan cookie, klik di sini.
  • Jika anda di bawah 18 tahun, anda mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga anda sebelum mengambil bahagian dalam pertandingan atau melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti lain. Satu-satunya pengecualian adalah jika anda hanya mendaftar untuk surat berita atau meminta kandungan asas tertentu. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.
  • Kami mendedahkan Maklumat Anda kepada umum apabila anda menyiarkan Kandungan Janaan Pengguna (UGC) di Laman ini. Kami juga boleh mendedahkan Maklumat Anda kepada rakan niaga atau pihak ketiga yang lain, apabila kami berurusan dengan pihak ketiga untuk memproses data bagi pihak kami, apabila perkongsian itu dikehendaki oleh undang-undang atau mana dengan suci hati kami percaya bahawa ia dikehendaki secara sah untuk berbuat demikian, atau dalam keadaan tertentu yang lain. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.
  • Laman ini mungkin dihoskan pada pelayan web di Amerika Syarikat. Penggunaan Laman ini oleh anda merupakan persetujuan anda dengan pemindahan Maklumat Anda ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain di luar Malaysia yang mungkin tidak menyediakan tahap perlindungan data yang sama sebagai negara asal anda. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.

   

 2. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPULKAN MENGENAI ANDA?

  Maklumat yang anda berikan
  Kami mengumpul pelbagai maklumat peribadi mengenai anda termasuk nama, e-mel, alamat, tarikh lahir, nombor telefon, pilihan anda dan keminatan, atau maklumat lain yang anda berikan kepada kami atau memberikan kami akses ("Maklumat Anda") apabila anda mendaftar untuk surat berita, berkomunikasi dengan kami, atau mengambil bahagian dalam permainan interaktif, ciri-ciri atau pertandingan. Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang anda masukkan pada laman kami, seperti gambar, imej video atau kandungan lain yang anda boleh memuat naik ke Laman ini ("Kandungan Janaan Pengguna" atau "UGC").

  Pengumpulan Maklumat Automatik
  Kami dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, seperti Google Analytics dan/atau Adobe Analytics, boleh menggunakan pelbagai teknologi yang mengumpul dan memberikan maklumat tentang bagaimana Laman ini diakses dan digunakan ("Maklumat Penggunaan"). Maklumat Penggunaan boleh terdiri daripada jenis pelayar internet anda, sistem operasi, pembekal perkhidmatan, laman web yang anda layari, waktu anda melayari dan tempoh layaran, maklumat demografi mengenai anda (seperti umur, jantina, bahasa, lokasi dan bidang keminatan anda , jika ada) dan laman web yang anda lihat sebelum anda lihat laman semasa. Kami menggunakan maklumat ini untuk mendapatkan idea yang lebih baik mengenai bagaimana pengguna kami berinteraksi dengan Laman kami dan membuat penyesuaian untuk menambahbaik Laman kami dengan sewajarnya. Maklumat Penggunaan secara amnya tidak boleh dikaitkan dengan anda secara individu, tetapi sekiranya kami boleh mengaitkannya kepada anda maka kami menganggapnya sebagai Maklumat Anda selaras dengan Dasar Privasi ini.

  Kami boleh juga secara automatik mengumpul alamat IP anda atau pengecam unik yang lain untuk komputer, peranti mudah alih, teknologi atau peranti lain (secara kolektif, "Peranti") yang anda gunakan untuk mengakses Laman ini. Pengecam unik adalah nombor yang secara automatik diberikan kepada Peranti anda apabila anda mengakses laman web atau pelayan-pelayannya, dan komputer kami mengenalpasti Peranti anda dengan nombor ini ("Pengecam Peranti"). Sesetengah pembekal perkhidmatan mudah alih juga boleh menyediakan kami dengan lokasi fizikal Peranti yang digunakan untuk mengakses laman web ini.

  Ciri-ciri Interaktif Pihak Ketiga
  Laman kami mungkin termasuk ciri-ciri yang ditawarkan oleh organisasi lain. Sebagai contoh, anda mungkin boleh melog masuk ke Laman kami dengan menggunakan ciri Facebook, Facebook Connect. Anda mungkin boleh mengambil bahagian dalam permainan atau ciri-ciri lain di mana skor anda dipaparkan di laman media sosial. Anda boleh ditawarkan ciri untuk "suka" atau "kongsi" atau ciri lain atau kandungan di Laman kami di laman media sosial. Anda juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di laman pihak ketiga, seperti penyertaan dalam aplikasi Facebook di mana anda memberikan kami akses kepada Maklumat Anda. Selain itu, kami boleh menerima Maklumat Anda jika pengguna lain laman web pihak ketiga memberikan kami akses kepada profil mereka dan anda adalah salah satu "sambungan" mereka atau melalui ciri lain yang serupa. Apabila kami mendapatkan Maklumat Anda melalui aktiviti ini kami memperlakukannya sejajar dengan Dasar Privasi ini. Maklumat yang diperolehi oleh pihak ketiga tidak dikawal oleh Dasar Privasi ini, dan sebaliknya adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang terpakai kepada hubungan anda dengan pihak ketiga.

 3. BAGAIMANA KITA MENGGUNAKAN KUKI DAN WEB BEACON?

  Kuki adalah fail yang dimasukkan kepada peranti anda oleh pelayan web. Penggunaan kuki di Laman ini membolehkan anda menikmati lawatan yang lebih lancar dan dapat mengukur tingkah laku anda di Laman ini dengan lebih tepat. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai kuki dan web beacon yang kami gunakan dan bagaimana anda boleh mematikan kuki dan web beacon dalam Dasar Kuki kami .

  Untuk senarai lengkap syarikat-syarikat yang menggunakan kuki di Laman kami dan bagaimana mereka menggunakannya, sila akses Fungsi Persetujuan Kuki. Ini selalu tersedia pada sudut kanan bahagian bawah Laman kami. Dengan menggunakan Laman kami, anda bersetuju dengan kami dan organisasi pihak ketiga menggunakan kuki sejajar dengan tetapan kuki anda. Anda boleh menggunakan Fungsi Persetujuan Kuki untuk mengubah pilihan anda pada bila-bila masa.

 4. BAGAIMANA KAMI MENGENDALIKAN MAKLUMAT PERIBADI KANAK-KANAK ?

  Sesetengah Laman kami termasuk kandungan yang boleh menarik kanak-kanak. Kanak-kanak bermaksud individu yang berumur kurang daripada 18 tahun (secara sah istilah yang digunakan adalah "Minor" atau "di bawah umur"). Di Laman tersebut, kami mungkin mengumpul alamat e-mel dan umur kanak-kanak di bawah umur bagi tujuan menghantar mereka surat berita dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti lain yang terhad. Jika anda seorang Minor, dan anda ingin memberikan kami maklumat anda untuk tujuan-tujuan lain, seperti untuk mengambil bahagian dalam promosi atau pertandingan, anda mesti membaca Dasar Privasi ini dengan ibu bapa atau penjaga anda dan tidak boleh memberikan Maklumat Anda tanpa mendapat persetujuan ibu bapa atau penjaga. Jika kami dimaklumkan atau sebaliknya mengetahui bahawa Minor telah mengemukakan data peribadi kepada kami melalui mana-mana Laman kami selain daripada di bawah syarat-syarat yang dikemukakan di atas, kami akan memadam Data Peribadi Minor tersebut. Golongan bawah umur yang lebih muda daripada 14 tahun hanya boleh melayari Laman ini dan bermain dengan ciri-ciri. Kami tidak mengumpul data Minor yang lebih muda daripada 14 tahun dengan sengaja.

 5. BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

  Kami akan menggunakan Maklumat Anda yang dikumpul melalui Laman-Laman untuk: (1) membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri-ciri yang kami tawarkan di Laman ini; (2) memproses pendaftaran anda dan / atau muat naik UGC anda; (3) menyediakan anda dengan maklumat yang anda minta atau bersetuju untuk menerima; (4) memperbaikkan Laman dan untuk tujuan perniagaan dalaman; (5) menghubungi anda berkenaan dengan penggunaan Laman ini, dan apa-apa perubahan kepada dasar-dasar kami; (6) menyesuaikan kandungan, iklan dan tawaran; dan (7) memenuhi tujuan lain yang dinyatakan pada masa anda menyediakan Maklumat Anda atau sebaliknya di mana kami dibenarkan atau dikehendaki berbuat demikian secara sah. Maklumat Anda yang diberikan kepada kami adalah secara sukarela. Sila ambil perhatian bahawa anda mungkin tidak dapat menerima pengalaman penuh Laman kami jika anda tidak memberikan kami yang maklumat tersebut.

  Untuk Mengelakkan Penipuan dan Penyalahgunaan
  Setakat dibenarkan di sisi undang-undang, untuk membantu melindungi anda dan orang lain, kami memantau penggunaan laman web kami, dan kami menggunakan Maklumat Anda yang kami kumpulkan, termasuk maklumat yang boleh mengenalpasti individu, untuk mengenalpasti aktiviti penipuan dan transaksi; untuk mencegah penyalahgunaan dan menyiasat dan/atau mendapatkan pendakwaan bagi apa-apa ancaman kepada atau penyalahgunaan Laman kami; memastikan pematuhan dengan Terma-Terma Penggunaan dan Dasar Privasi ini; menyiasat pelanggaran atau menguatkuasakan perjanjian ini; dan sebaliknya untuk melindungi hak dan harta kami dan hak-hak dan harta Sony, rakan-rakan, dan pelanggan. Pemantauan boleh menyebabkan pengumpulan, rakaman, dan analisis aktiviti atau komunikasi dalam talian melalui laman web kami. Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma ini, anda mesti menghentikan penggunaan Laman kami.

 6. BAGAIMANA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT ANDA?

  Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak-pihak berikut:

  Apabila Anda Setuju Untuk Maklumat Anda yang Dikongsi
  Apabila menggunakan Laman kami, anda mungkin mempunyai peluang untuk memilih untuk menerima maklumat dan / atau tawaran pemasaran dari orang lain atau sebaliknya bersetuju dengan perkongsian Maklumat Anda dengan pihak ketiga. Jika anda bersetuju untuk Maklumat Anda dikongsi, Maklumat Anda yang akan didedahkan kepada pihak ketiga dan akan tertakluk kepada dasar privasi dan amalan perniagaan pihak ketiga tersebut. Anda juga boleh meminta secara khusus, kadang-kala melalui penggunaan ciri-ciri interaktif, widget atau aplikasi, untuk kami berkongsi Maklumat Anda dengan pihak ketiga dan kami biasanya akan berbuat demikian. Di samping itu, jika anda memilih untuk mendaftar untuk promosi, seperti pertandingan, cabutan hadiah atau peraduan, Maklumat Anda boleh didedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pentadbiran promosi tersebut.

  Maklumat Anda Yang Anda Dedahkan Secara terbuka di Laman ini
  Anda boleh mengemukakan UGC ke Laman ini. Mana-mana UGC tersebut akan didedahkan secara umum. Dasar Privasi ini tidak terpakai bagi pengunaan pihak ketiga terhadap sebarang UGC selepas ia dipaparkan di Laman ini.

  Pihak Ketiga menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami
  Kami boleh melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan fungsi bagi pihak kami, seperti hosting atau pengendalian Laman kami, menghantar komunikasi e-mel, dan melaksanakan analisis data. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga bagi membolehkan mereka untuk menyediakan kandungan atau sebaliknya melaksanakan perkhidmatan untuk kami, dan kami akan menghendaki pihak itu mengekalkan keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi data tersebut daripada akses atau pemprosesan yang tidak dibenarkan. Untuk maklumat mengenai cara di mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami mengendalikan Maklumat Anda , anda boleh menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah.

  Perkongsian ahli gabungan Perniagaan dan Pemindahan Perkhidmatan
  Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan entiti-entiti gabungan kami atas sebab-sebab dalaman, terutamanya untuk tujuan perniagaan dan operasi. Kami juga mungkin berkongsi Maklumat Anda dengan semua atau sebahagian daripada pembeli perniagaan kami atau dengan apa-apa perniagaan yang kami bergabung atau memperoleh.

  Perlindungan undang-undang dan Pendedahan Lain
  Kami boleh memindahkan dan mendedahkan maklumat, termasuk Maklumat Anda, Maklumat Penggunaan, UGC dan Pengecam Peranti (termasuk alamat IP), kepada pihak ketiga: apabila dikehendaki oleh undang-undang atau apabila kami percaya dengan niat suci bahawa kami secara sah diperlukan untuk berbuat demikian; atas permintaan pihak berkuasa kerajaan yang menjalankan siasatan; untuk mengesahkan atau menguatkuasakan Terma-terma Penggunaan Laman ini atau dasar-dasar lain yang berkaitan; untuk bertindak balas kepada kecemasan; atau sebaliknya untuk melindungi hak, harta, keselamatan, atau keselamatan pihak ketiga, pelawat Laman ini atau orang awam. Selaras dengan permintaan sah oleh agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, kami juga boleh menggunakan Pengecam Peranti untuk mengenal pasti pengguna, dan boleh berbuat demikian dengan kerjasama para pemilik hak cipta, pembekal perkhidmatan Internet, pembekal perkhidmatan tanpa wayar ataupun agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, mengikut budi bicara kami. Pendedahan tersebut boleh dijalankan tanpa notis kepada anda.

 7. PAUTAN KE LAMAN WEB DAN PERKHIDMATAN LAIN DAN KANDUNGAN KAMI DI LAMAN WEB LAIN

  Laman ini mungkin mengandungi pautan yang akan mengarahkan anda ke laman web atau perkhidmatan lain yang dikendalikan dan dikawal oleh pihak ketiga. Ini termasuk pautan dari pengiklan, penaja dan rakan kongsi yang mungkin menggunakan logo-logo kami sebagai sebahagian daripada perjanjian jenama bersama. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pihak ketiga ini, dan penggunaan laman web dan ciri-ciri mereka adalah tertakluk kepada dasar privasi mereka. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi atau amalan perniagaan mana-mana laman web pihak ketiga. Selain itu, kami boleh meletakkan widget kami atau ciri-ciri lain pada laman web pihak ketiga yang tertentu. Apabila kami berbuat demikian, sebarang Data Peribadi yang kami dapat tentang anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini.

 8. KEIZINAN ANDA UNTUK PEMINDAHAN ANTARABANGSA MAKLUMAT ANDA

  Laman ini dihoskan dan dikendalikan di Amerika Syarikat. Maklumat Anda akan dipindahkan dan diproses di Amerika Syarikat dan juga boleh dipindahkan ke negara-negara lain di luar Malaysia di mana undang-undang privasi mungkin tidak menyediakan tahap perlindungan yang sama dengan undang-undang di negara asal anda. Dengan menggunakan Laman ini, dan memberikan kami sebarang maklumat, anda bersetuju dengan pemindahan Maklumat Anda ke luar negara.

 9. HAK ANDA: MENGAKSES DAN MEMINDA MAKLUMAT ANDA

  Anda mempunyai hak untuk mengakses Data Peribadi yang disimpan oleh kami dan, jika perlu, meminda untuk membetulkan apa-apa kesilapan. Anda juga boleh meminta untuk tidak menerima komunikasi e-mel dan / atau maklumat pemasaran lain daripada kami. Untuk maklumat lanjut sila hubungi Pegawai Privasi untuk Malaysia, Buena Vista Columbia TriStar Films (Malaysia) Sdn Bhd, Unit 1303A, Level 13A, Uptown 1, 1 Jalan SS 21/58, Selangor, Malaysia atau melalui e-mel at WDSPR_MY_DPO@spe.sony.com , atau anda juga boleh menghubungi pasukan perlindungan data kami di Amerika Syarikat melalui e-mel di SonyPrivacy@spe.sony.com atau menulis kepada kami di:

  Sony Pictures Entertainment Inc.
  10202 W. Washington Blvd
  Culver City, California 90232

  Kami mungkin mengenakan yuran yang kecil untuk memproses permintaan anda untuk menerima maklumat data peribadi yang kami proses mengenai anda. Yuran yang kami kenakan tidak akan melebihi apa-apa had yang ditetapkan di bawah undang-undang.

 10. APAKAH LANGKAH-LANGKAH YANG KAMI AMBIL UNTUK MEMASTIKAN MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

  Kami melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi dan menjamin Maklumat Anda. Walau bagaimanapun, tiada penghantaran data atau penyimpanan maklumat secara elektronik boleh dijamin 100% selamat.

 11. BAGAIMANA KAMI BOLEH MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA DASAR PRIVASI KAMI?

  Kecuali setakat yang dihadkan oleh undang-undang terpakai, kami berhak untuk menukar terma-terma Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, dengan jelas mengeposkan notis pindaan di Laman ini. Perubahan yang akan berkuat kuasa empat belas hari selepas dihantar dan akan terpakai kepada semua Maklumat Anda. Jika kami membuat apa-apa perubahan kepada Dasar Privasi ini yang memberi kesan yang ketara kepada cara kami mengumpul, memproses atau menyimpan Data Peribadi anda, kami akan, dimana kami mempunyai alamat e-mel anda, memberitahu anda melalui e-mel.